Notlinjen

< Huvudsida

Notlinjen musikförlags hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen kommer att gälla i hela EU och EES-regionen. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och kommer att gälla alla företag som lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. Ett av syftena med förordningen är att stärka den enskildes rätt till skydd av sina personuppgifter.

Notlinjen musikförlags integritetspolicy:

 • Vilka personuppgifter sparar vi?

  I vårt kundregister sparas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall information om fakturamottagare.

 • Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter som Notlinjen musikförlag sparar hämtas direkt från dig i samband med beställning, då du registrerar dig som kund, eller då du anmäler dig som mottagare av våra nyhets- och informationsbrev.

 • För vilka ändamål sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal som en beställning innebär, för att kunna följa gällande lagstiftning, och för att kunna skicka våra nyhets- och informationsbrev. Vi sparar även personuppgifter över de upphovsmän som vi har en avtalsrelation med.

 • Hur länge sparas dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter sparas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, såvida inte annat framgår av gällande lagstiftning.

 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Notlinjen musikförlag lagrar och hanterar dina personuppgifter så att obehöriga inte har insyn. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till externa företag eller organisationer.

 • Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Notlinjen musikförlag har och om syftet. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i fall de inte längre är nödvändiga att spara, och om gällande lagstiftning tillåter att de raderas.

 • Vart vänder du dig med frågor?

  Vänd dig till Notlinjen musikförlag på telefon 08-739 11 80 eller via e-post: info@notlinjen.se

Notlinjen musikförlag
Org nr: 556927-7675
notlinjen@notlinjen.se
Hantering av personuppgifter